Parkeringsvilkår

Betaling

Betaling for parkering gjøres når du leverer bilen til fastpark. Kort eller kontant, faktura ved avtale.

Innlevering

Vi tar imot bilen ved av / påstigningsfelt på avgangsplan, på det angitte tidspunkt. Vær oppmerksom på at det er de som har booket til angitt tidsrom som blir prioritert ved kø. Dersom du blir sterkt forsinket eller kommer mye tidligere enn angitt tidspunkt, vennligst gi oss beskjed via telefon, eller gå selv inn og endre bestillingen(Login for tiden ute av drift grunnet oppdatering).

Utlevering

Fastpark leverer bilen tilbake på av/påstigningsfeltet der bilen ble avlevert så langt det lar seg gjøre. (ta heisen opp en etasje etter at du kommer ut av toll). Bilen blir levert til angitt tidspunkt. Fastpark vil vinterstid levere bil med is fjernet fra frontruten og med grunnvarme. I de tilfeller hvor bil blir levert ut på av/påstigningsfelt vil motor bli stoppet av sikkerhetsmessige årsaker. I disse tilfellene vil alikevel bilen nylig vært kjørt med, så det vil ikke ta så lang tid å få varme.

Øvrige bestemmelser

Kunde er selv ansvarlig for at forsikring er gyldig, og at bilen er i forskriftsmessig stand. Fastpark kjører ikke biler med sommerdekk på vinterstid.
Parkering skjer hos oss, som hos alle andre på eget ansvar. Verdisaker skal fjernes. Fastpark er ikke ansvarlig for insidenter som måtte skje under parkeringstiden.
Uhell/skader som oppstår dekkes av bileiers forsikring.
Fastpark fraskriver seg alt ansvar ved evt. punktering, steinsprang og rutesprekk.
Biler som ikke vil starte grunnet flatt batteri kan grunnet dårlig erfaring med elektronikken i nyere biler og starthjelp kan bli stående inntil kunden godkjenner bruk av starthjelp. Problemer knyttet til den enkelte bil er i alle tilfeller bileiers ansvar.
Fastpark er ikke ansvarlig for forsinkelser. Kunden må selv kontrollere at registrerte opplysninger på parkeringsbekreftelsen er korrekte, herunder ankomsttider og flight-nummer.
Endring av flightnr og tider må meddeles Fastpark minst 3 timer før opprinnelig tidspunkt. Våre utgifter dekkes av kunden dersom slike feil fører til merarbeid. Avbestilling må være oss i hende minst ett døgn før avreise, i motsatt fall vil Fastpark forbeholde seg retten til å kreve inn avbestillingsgebyr.
Gebyrer:
Avbestilling mindre enn 1 døgn før avreise: 200 kroner.
Dersom kunde ikke ankommer med flight den dag som er oppsatt uten å gi beskjed og bilen må kjøres tilbake: 350 kr.
Dersom kunde kommer uanmeldt med flight mer enn 6 timer før tiden: 350 kr.